Mezi dobrem a zlem_Otisky reality, „v době Koronaviru“

Vanitas z Chaosu, Nejpodivnější časy, 2020, 7ks a výběr představený v Karlin studios, tisk na grafický papír, 30x40cm.

Velká Vanitas z Chaosu, 2ks, Smutný smajlík a květinomandala, představeno v DOX, Prosinec 2020, kyanotipie na hedvábí, každá 90x200cm, vystavená kompozice.

Smutný smailík, Divný jaro v kruhu Koruny /Corony/, řečí přírody, 2020, představeno v Atrium Praha, kyanotipie na hedvábí ze dvou částí, každá 90x200cm. Kompozice ze zasahovaných-opečovaných větví, postižených nějakou formou nemoci a Mučedníci-kompozice

z opálených kmenů, postižených kůrovcem. Pozlacený pařez, 

a voskem opečovaná nalezená lebka a klacík-hůlka, v pozadí větve

z Chaosu, či jiná opečovaná dřeva. Foto: M. Rozhoň.

Výskok, 2020, Nejpodivnější časy, tělotisk akrylem na ručně barvené plátno 200x230cm. Představeno v Karlin Studios. 

Energie pro nové časy, 2020, lightbox, ručně vyrobený dřevěný rám, led osvětlení, tisk na perspex. 30X40x10cm.

Mezi dobrem a zlem, 2021, prezentováno v rámci solo výstavy Časy mezi časy, Dům U Rytířů, Litomyšl. Glazovaná keramická kompozice, rozměry 

cca 40x23x20cm.

Vykopávky z Chaosu, 2021, prezentováno v rámci solo výstavy Časy mezi časy, Dům U Rytířů, Litomyšl. Glazované keramická kompozice a přírodniny, různé rozměry, /od půlky dozadu/ vitrina 30x40x210cm.

Vykopávky z Chaosu, 2021, prezentováno v rámci solo výstavy Časy mezi časy, Dům U Rytířů, Litomyšl. Glazované keramická kompozice a přírodniny, různé rozměry, vitrina 40x30x180cm

Vykopávky z Chaosu, Ganéša a ručičky, 2021, prezentováno v rámci solo výstavy Časy mezi časy, Dům U Rytířů, Litomyšl. Glazované keramická kompozice a přírodniny, 15cm výška.

Lebka z Chaosu, 1ks, představeno v Domě U Rytířů, Litomyšl, Časy mezi časy – solo výstava, červen 2021, kyanotipie na bavlně, 160x200cm.

Kyvadlo, 2021, prezentováno v rámci solo výstavy Časy mezi časy, Dům U Rytířů, Litomyšl. Kresba, kompozice z látky, peří dravce, tkalounů a glazované keramiky na plsti. Rozměr 160x200cm.

Animus, 2021, prezentováno v rámci solo výstavy Časy mezi časy, Dům U Rytířů, Litomyšl. Glazovaná keramika 30 x 30 x 30cm.

Vitrina z Chaosu, 2021, prezentováno v rámci solo výstavy Časy mezi časy, Dům U Rytířů, Litomyšl. Kyanotypie, kresby, voskem opečovaná větev bezu,lebka zvířete opečovaná voskem. 30x40x210cm.

Myceliaskull, 2021, foto M.Polák, ze stejnojmenné výstavy jako název projektu, Mezi dobrem a zlem, SmetanaQ galerie, digitálně dokreslená a upravená fotografie v lightboxu, 50x50x12cm.

Tagyreality, skenyreality a v popředí špička Rodiště, 2021, ze stejnojmenné výstavy jako název projektu, Mezi dobrem a zlem, SmetanaQ galerie, foto M.Polák.Rozměry tisků různé cca 2ks 75x230cm, 1ks v pravo cca 85x330cm.

Myší abeceda, Skenyreality, 2021, v centru: Rodiště, 2021, na centrální stěně: Ono,2021, ze stejnojmenné výstavy jako název projektu, Mezi dobrem a zlem, SmetanaQ galerie, foto M.Polák. Rozměr tisku 85 x 330cm, Rodiště:-

větvě obalené metalickou folií, krepový papír, peří dravců, tráva, poloměr 150cm, výška 165cm. Ono: dřevo, překližka, metalické folie, přírodniny, poloměr 90cm.

Rodiště, 2021, detail ze stejnojmenné výstavy jako název projektu, Mezi dobrem a zlem, SmetanaQ galerie. Rodiště: větvě obalené metalickými foliemi, krepový papír, peří dravců, tráva, keramické glazované masky – síla

a utrpení, Koruna-mimo grant, plastový hmyz, křištálové vejce, barevné světlo, kokosový provaz, plastová deska, pokrytá rudou metalickou folií/není vidět-vespod/, poloměr 150cm, výška 165cm. Foto: M.Polák.

Rodiště, 2021, na centrální stěně: Ono,2021, ze stejnojmenné výstavy jako název projektu, Mezi dobrem a zlem, SmetanaQ galerie. Rodiště: větvě obalené metalickými foliemi, krepový papír, peří dravců, tráva, křištálové vejce,

el.barevné světlo, kokosový provaz, plastová podložka, plastový hmyz, poloměr 150cm, výška 165cm. Ono: dřevo, překližka, metalické folie, přírodniny, poloměr 90cm.

Lidi, Skenyreality, 2021, ze stejnojmenné výstavy jako název projektu, Mezi dobrem a zlem, SmetanaQ galerie, rozměr tisku 125x 430cm, foto M.Polák.

Stínání reality, 2021, uprostřed, ze stejnojmenné výstavy jako název projektu, Mezi dobrem a zlem, SmetanaQ galerie, digitálně dokreslená a upravená fotografie v lightboxu, dřevěný rám, 85x280x15cm, foto M.Polák.

Relikty, 2021, ze stejnojmenné výstavy jako název projektu, Mezi dobrem a zlem, SmetanaQ galerie, digitálně dokreslená a upravená fotografie v lightboxu, 50x50x12cm. Foto: M.Rozhoň a autorka.

Větve z Chaosu, 2020, soubor různých nemocí dřevin, opečovaný zlatem, voskem s pigmentem, představeno při různých příležitostech výstav v rozmezí 2020-2022. Dole: Májka, 2020, Divný jaro, videoinstalace v přírodním materiálu. Foto: M. Polák.

Mezi dobrem a zlem, HD video, cca 20min, 2021, na centrální stěně: stejnojmenné video ze stejnojmenné výstavy

jako název projektu, Mezi dobrem a zlem, SmetanaQ galerie. Foto: M.Polak.

 

Dva tisky z cyklu Tagyreality, 75x220cm, vpravo.

Haf haf Mezi dobrem a zlem, HD video, cca 8min, 2021, Mezi dobrem a zlem, SmetanaQ galerie. Foto: M.Polak. Naturaleza, 2021, lightbox: 15x45x60cm, vpravo.

Skin, 2021, tisk 180x50cm, Časy mezi časy, lightbox: 45x30x15cm, zcela vpravo.

Symptom, 2020, Divný jaro, řečí přírody v kruhu Koruny, video 3min, kresebné vstupy v animaci z fotografií, zvuk lesa a ptáků, představeno v Atrium Praha. Foto: M. Polák

Kostýmy a ukázky digitálních kreseb, prezentováno v prostředí sociální sítí, Instagramu v průběhu let 2020-2022, různé akce, především s Die Fruchte, akční a aktivistická skupina performerek.

Prasečí bohyně, Prase činy, 2020, Zámek Dobrohoř. Foto: Eliška Šárková.

Máslová bohyně, Má slov, 2020, Dox Praha.

                            Pizzly Puzzle_performance Chaos, 2021

Já_Blázen, 2020, Já_Víla, 2020, digitální alterega, kresby

 Die Fruchte 8 days, Veronika Today, 2021, Instagram

Velká medvědice, Pizzly Puzzle, s Die Fruchte, Prague Bienale, 2021.

Nástěnka, 2021, plstť, přírodniny, fotografie z Instagramu @vero_srek_brom ale „polaroid“. /Fuji/

Svoboda, 2021, hlína, řetězy, UV pigment, UV světlo, soška ze dřeva, kovové řetězy.

Časy mezi časy, 2021, video 16min, kombinace videií z vesnice, přírody, usedlosti chaos a prostředí instagramu.

Vero Venuše, Aktuální pokusy s 3D modelací a 3D tiskem, prototyp. Zdarma v rámci otevřené dílny v městské knihovně v Poličce. V rámci projektu Mezi dobrem a zlem jsem s 3D chtěla pracovat, ale byl nahrazen prací s keramikou, z důvodu mých úrazů a nemocí, i z důvodů covidu, nebylo možné se 3D práci více věnovat. Doháním tedy teď ke konci mého stipendia. Uvádím tak nějak proto, že jsem se tomu věnovat chtěla, ale nevyšlo to, až teď, pár týdnů zpět. Ale jsem ráda, že i díky tomu, že jsem si to zadala jsem k tomu nakonec dostala.

Další projek realizovaný v uplynulých dvou letech je projekt Planeta, byl realizován z jiných zdrojů a k jiné příležitosti / Plan B, Litomyšl/, ale obsahově k tomuto projektu patří. Mohla jsem si na něm dovolit intenzivně pracovat, asi i proto, že stipendijní peníze čistě na živobytí ke mně od Vás plynuly, tak mám chuť ho sem zahrnout. Rozměry 120x120cm, kovová konstrukce a trávy.

Děkuji MKČR, za podporu v uplynulých dvou letech, velice si této příležitosti vážím. V.Š.B. KONEC…30.5. 2022

 

Závěrečná zpráva k 30.5. 2022, M.A. Veronika Šrek Bromová – Tvůrčí stipendium, smlouva zn: 5125/2020/OULK, 2020-2022