Zemzoo_installation_1998

Zemzoo, tato práce reflektuje pocity a zkušenosti, ketré mě oslovovaly během tříměsíčního rezidenčního pobytu v ISP v New Yorku. Magicky mě přitahoval Central Park, jako jediné since umělé, přesto přírodní místo v N.Y.C. a malá  tamní Zoo. Tady jsem byla uchvácena situací, kdy diváci plní emocí v temnotě umělé podzemní jeskyně, očekávali seskok ledního medvěda do umělé azurové laguny. Efektně a esteticky uvězněný lední medvěd jako zdroj našich emocí.  Tato práce sestává z šesti velkoformátových fotografií, objektu – “atrapy” “ledního medvěda” a autentického videa natočeného v Central park zoo. Tato prostorová instalace, která v roce 1999 reprezentovala ČR na bienále v Benátkách je o sledování, pozorování. Já pozoruji diváky, kteří pozorují medvěda, pozoruji i sebe, změněnou a lapenou v prostoru fotografie, obtočenou páskou, která deformuje lidské křivky a posouvá člověka k hranici “abstraktního tvora”, který již není tolik lidský. Cítím blízkost s medvědem vytrženým ze svého prostředí. Mezi hranicí vnitřní svobody a vnější nesvobody, či naopak. Kladu si touto prací otázky týkající se svobody, vniřní versus vnější a také jednu další otázku.: “Kdo pozoruje nás?”

Leave a comment

Your email address will not be published.